was successfully added to your cart.
relatietherapie

Relatietherapie hoef je niet per se te volgen in het geval van een dreigende echtscheiding of grote relatieproblemen. Wel zien sommige mensen relatietherapie als laatste redmiddel. Dat kan het in sommige situaties zeker zijn. Toch kan relatietherapie bij kleine irritaties meer opleveren dan je zou denken, voor allebei de partners.

Hoe werkt relatietherapie? En werkt het wel? Een opkomende stroming is bijvoorbeeld EFT. Verderop in de tekst kom ik daarop terug. In dit artikel wordt relatietherapie uitgebreid besproken.

Wat is relatietherapie?

In een relatie heb je nu eenmaal te maken met problemen. Een gezonde intieme relatie zonder spanningen bestaat niet. Heb je regelmatig voor een lange periode te maken hiermee, dan kan dat behoorlijk veel invloed hebben op het welzijn van beide personen. In het ergste geval krijg je te maken met verslaving, mishandeling of andere vormen van agressie. Ook kun je mede door relatieproblemen angstig of depressief worden.

Relatietherapie is een therapievorm waarbij relatieproblemen tussen personen aan bod komen. Psychotherapie is de overkoepelende term, maar daaronder valt onder andere relatietherapie. De therapeut wil bereiken dat beide partners of personen in de relatie tot elkaar komen.

Verschillende vormen van relatietherapie

Hoewel ze allemaal hetzelfde doel hebben, zijn er verschillende manieren om van relatietherapie gebruik te maken. Zo heb je de volgende vormen:

Oplossingsgerichte relatietherapie

 

Psychoanalytische relatietherapie

 

Relatietherapie via internet

Emotionally Focused Therapy

Deze therapie wordt afgekort als EFT. Het is een mix van werkende ingrediënten uit de verschillende vormen van relatietherapie. In dit filmpje wordt in het Engels nauwkeurig uitgelegd hoe de therapeut te werk gaat en wat er gebeurd in EFT.

Er zijn al veel succeservaringen door het volgen van EFT. Zo hebben Kim en Alex een verbeterde relatie gekregen.


Kim en Alex

EFT is een therapie die ik elk echtpaar toewens. Het schetst een beeld van hoe je met elkaar omgaat binnen je relatie, zowel positief als negatief. Het brengt je verlangens en wensen naar voren, zodat je samen ontdekt welke motieven, verlangens of angsten er achter elkaars gedragspatronen liggen en wat de oorzaak daarvan is. Wij kwamen als stel regelmatig in patronen terecht waardoor we binnen onze relatie verder van elkaar verwijderd raakten, terwijl we zo verlangden naar toenadering. Doordat we leerden ontdekken wat er achter het gedrag van de ander zat, kregen we begrip voor elkaar en maakte de pijn plaats voor de liefde. We begonnen elkaar meer te begrijpen, waardoor we ons steeds veiliger en vertrouwd voelden bij elkaar. Situaties zoals elkaar pijn willen doen, negeren, uitschelden e.d. komen nu niet meer voor. De therapie geeft je inzicht en handvatten en verbeterd altijd je relatie, en wie wil dat nu niet??


Lees hier meer ervaringsverhalen.

Door EFT te volgen, wordt het mogelijk om een nieuwe betekenis te geven aan relaties. Ook worden conflicten besproken en opgelost. Dat kan door naar de diepere lagen te kijken. Wat voelt iemand precies? Hoe kom je op elkaar over?

Waarom zou je aan relatietherapie doen?

Het kan zijn dat je het idee hebt dat liefdesrelaties gedoemd zijn om stuk te gaan. Dit is echter niet het geval. Er is de afgelopen decennia relatief veel onderzoek gedaan naar hechting en relaties. Door deze kennis te combineren zijn er effectieve manieren ontworpen die in relatietherapie worden toegepast, waaronder dus EFT.

Zaken uit het verleden spelen meestal nog een belangrijke rol in hoe mensen op dit moment met elkaar omgaan. Er is toen iets geleerd, hoewel dat nu niet meer geldig is. Relatietherapie geeft inzicht in patronen en dat van vroeger. Dat kan behoorlijk wat aha-momenten opleveren.

Eén van de belangrijke zaken in relaties heeft te maken met het ouderlijk huis. Als je nog concreter wilt zijn, gaat het om hechting. Maarliefst 30-40% van de mensen hebben problemen met hechting, doordat ze de aandacht en liefde van hun ouders in de opvoeding hebben gemist. Opvoeding kan dan ook een belangrijke rol spelen in hoe je je later voelt of gedraagt.

Een belangrijk deel van de hechting gebeurt al in de eerste drie levensjaren. Men kan ervan uit gaan dat baby’s nog nauwelijks verstand hebben. Toch voelen ze juist erg goed aan wat er gebeurd in de omgeving.

Deze twee opvoedingsstijlen kunnen beschadiging met zich mee brengen:

Controlerend en verstikkend

De onderliggende boodschap luidt: wees zoals ik.

Onberekenbaar, afstandelijk of afwezig

De onderliggende boodschap luidt: ik kan er niet voor je zijn.

Een ouder is hier zich vaak niet bewust van. Dat dit gebeurt kan veel redenen hebben, zoals ziekte, een voorval, trauma, verlies (van een persoon) of een eigen disfunctionele opvoeding.

Vermijdend gehecht

  • Geef me ruimte
  • Je wilt teveel van me

Dit kun je met de populaire term bindingsangst associëren.

Angstig gehecht

  • Blijf bij me
  • Je laat me in de steek

Dit kun je met de populaire term verlatingsangst associëren.

De combinatie

Er is ook een combinatie van deze twee stijlen. Het uitgangspunt hierbij is dat je dicht bij de ander wilt komen. Maar als de ander te dichtbij komt, loop je weg.

Inzicht in je opvoeding kan je helpen om patronen in huidige relaties te herkennen. Wanneer iemand onveilig gehecht is en hun kind dat ook wordt, noemen wetenschappers dat intergenerationele overdracht.

Door middel van relatietherapie kunnen er problemen die nu spelen worden opgelost. Dat lukt doordat je op een andere manier met elkaar omgaat. Waar je eerst zat vastgeroest in je oude gedrag, heb je nu nieuwe vaardigheden aangeleerd of een ander beeld gekregen.

Bij het werken aan een relatie, zijn er verschillende cycli die doorlopen worden. Doordat mensen verschillend zijn en anders communiceren met elkaar, kunnen er conflicten ontstaan. Een conflict is natuurlijk niet het einde van de wereld. Toch kan het veel spanning met zich meebrengen. Het verschil tussen een onveilige relatie en een veilige relatie is hieronder inzichtelijk gemaakt:

Relatietherapie werkt voor sommige mensen echt. Er wordt wel gezegd dat je er meer uit zal halen als je allebei aan de relatie wilt werken. De volgende voorwaarden voor relatietherapie zorgen voor betere resultaten. Beiden moeten:

  • geduld hebben, tijd maken en zichzelf inzetten
  • nog iets van liefde hebben voor elkaar (dit is vaker dan je denkt)
  • bereid zijn om te luisteren
  • openstaan voor zelfreflectie

Wij zijn in therapie gegaan toen we in onze nabije omgeving zagen hoe een stel dat al 16 jaar bij elkaar was uit elkaar ging, op een manier dat wij dachten ‘ze hadden vier, vijf jaar geleden in therapie gemoeten, want toen zijn ze uit elkaar gaan groeien’. Er waren tussen ons ook dingen waarvan ik dacht ‘als dat over tien jaar nog zo loopt, houd ik dat niet vol’. Juist omdat we op dat moment nog hartstikke gek op elkaar waren en wilden vermijden dat het ooit slecht zou aflopen, zijn we toen samen in therapie gegaan. Het was geweldig! Vraag me niet meer hoe het precies ging, het is inmiddels al weer ruim twee jaar geleden maar wij hebben het ervaren als een hele prettig manier om onze relatie een duw de goede kant op te geven.

Zoals je ziet kan relatietherapie prima werken door het te doen als je weinig problemen hebt. Onnodige conflicten worden op deze manier voorkomen.

Het kan zijn dat een bepaalde gebeurtenis een aanleiding is voor conflicten in de relatie. Dat kan tijdelijk zijn, maar het kan ook langer duren. Zo vertelt de persoon uit onderstaande casus hoe relatietherapie hen dichter bij elkaar heeft gebracht.


Mijn partner en ik hebben relatietherapie gehad toen onze dochter een maand of zes was en we elkaar waren verloren in de hectiek van ons nieuwe leven. We waren elkaar kwijt, maakten ruzie, vonden elkaar vaker vervelend dan leuk. In therapie hebben we o.a moeten vertellen waarom we op elkaar zijn gevallen in de eerste instantie. Er werd niet zozeer gewerkt aan wat mis ging, maar aan wat goed was gegaan.

We moesten elkaar soms een aantal minuten in de ogen kijken. Dat kregen we ook mee als huiswerk. Zoiets simpels maar het werkte wel. Soms viel er een traan, je ziet elkaar namelijk weer sinds tijden.

Uiteindelijk hebben we maar vier sessies gehad wat ons voldoende bij elkaar bracht. Soms denk ik nog wel eens om terug te gaan. Je bent, mits je beide wilt, tijdens de therapie zo bewust bezig met elkaar. Eenmaal gestopt is terugvallen in oud gedrag best makkelijk.

Ik raad het in ieder geval iedereen aan. Zelfs als je geen problemen hebt. Het is zo verfrissend om elkaar weer met de ogen te bekijken zoals toen je verliefd werd.

Het werkt aan twee kanten: relatieproblemen worden opgelost en het geluk wordt groter. Tijdens de therapie kunnen sommige problemen snel worden opgelost. Ook kunnen er dingen zijn waarbij je zelf aan de slag gaat.

Dat kan een hoop voldoening geven voor beide personen. Daarnaast zal de invloed merkbaar zijn op hoe gelukkig je bent, omdat relaties één van de belangrijke pijlers is voor de mate van geluk.

Wat kan ik doen om de relatie te verbeteren?

Je kunt verwachten dat het in de praktijk niet makkelijk is om een echte waardevolle relatie aan te gaan. Toch is het zeker mogelijk om te leren omgaan met conflicten.

We geven een aantal tips om een relatie aan te gaan, te onderhouden en te verbeteren.

 Jezelf zijn en kennen. 

Het is confronterend om eens goed in de spiegel te kijken en te reflecteren. Wie denkt dat we onszelf wel kennen, kan bedrogen uitkomen. Zeker als je eens diep gaat graven. Beter gezegd: je hebt jezelf eerst juist bedrogen, maar daarna ben je eerlijk naar jezelf. Mits je een duidelijk antwoord kunt formuleren op vragen als: Wie ben ik? Want vind ik belangrijk? In hoeverre leef ik daarnaar? etc. Als je dit echt helder hebt, zal je verbetering gaan zien in de relatie.

 Je behoeftes duidelijk maken. 

Het kan zijn dat je een sterke behoefte aan bijvoorbeeld afwisseling, fysiek contact of aandacht hebt. Dat zijn hele menselijke behoeftes. Je kan ervan uit gaan dat de ander weet dat jij die behoeftes nodig hebt. Toch is dat niet vanzelfsprekend. Als je in een relatie niet duidelijk bent over wat je wilt, kun je niet verwachten dat de ander het op regelmatige basis aan je geeft.

Een rechtvaardiging van behoeftes niet aangeven door de gedachte ‘Hij/zij weet toch wel dat ik dat nodig heb. Dat begrijpt hij/zij toch wel!’ is niet helemaal terecht. Het is wel logisch om dat te denken. Nee, het is niet romantisch om je wens te zeggen. Maar is dat belangrijker voor je dan de relatie zelf? De relatie kan sterk verbeteren met duidelijkheid in behoeftes van beide partners. Er komen dan heus wel weer momenten van romantiek.

 Leer over verschillen tussen het mannelijke en het vrouwelijke. 

De wetenschap blijft zich ontwikkelen. Op dit terrein weten we al een hoop. Eén van de eerste boeken die ik je kan aanraden is:

Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus

relatietherapie boek mannen vrouwen

Een bestseller op het gebied van relaties

Dit boek dat geschreven is door John Gray leest lekker weg en is makkelijk te begrijpen. Als je een relatie hebt waarbij je regelmatig worstelt met communicatieproblemen, is het aan te raden om allebei het boek te lezen. Ook als het niet per se de communicatie is, zul je er wat aan hebben.

 Geef meer aan de ander dan je al doet. 

Verschoon je de bedden? Haal dan ook meteen de stofzuiger door de kamer. Gaan jullie zo nu en dan uit eten? Maak er dan een maandelijkse gewoonte van. Vind je dat je al veel doet voor de ander? Lees dan vooral de volgende tip.

 Leer ontvangen. 

Geven is voor de meeste mensen makkelijker dan ontvangen. Bij sommige mensen moet er meteen iets tegenover staan na het ontvangen. Als je partner iets aan jou geeft, wees daar dan dankbaar voor. Dat doe je door simpelweg dankjewel te zeggen en niet meteen iets terug te doen.

Werkt relatietherapie wel? Is het wel nodig? Mocht je nog twijfelen over relatietherapie, dan kun je contact opnemen met één van onze psychologen. Zij kunnen je helpen met relatieproblemen of de keuze om in relatietherapie te gaan.

Tim de Korte

About Tim de Korte

Tim is redacteur bij De Psycholoog. Hij studeert toegepaste psychologie en schrijft stukken voor de website. Dit artikel is geredigeerd door een van onze psychologen.

Leave a Reply