Per 1 januari 2016 gelden de volgende tarieven:

Kort traject (gelijk aan 4 gesprekken): € 487,26
Middel traject (gelijk aan 7 gesprekken): € 830,23
Intensief traject (gelijk aan 11 gesprekken): € 1.301,85

Onvolledig behandeltraject (intake die niet leidt tot een behandeling): € 198,98

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft
afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Welk traject u toegewezen krijgt is afhankelijk van de ernst van uw klachten. U kunt hier meer lezen over de vergoeding via de zorgverzekering.

Als u besluit om zelf te betalen of na afsluiting van het pakket nog extra gesprekken wilt voeren, hanteren wij een tarief van 97,- euro per gesprek.

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.

Aanvullende informatie:

1. Afspraken bij De Psycholoog | Psycholoog Amsterdam dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult ongeacht de reden in rekening gebracht. Dit doen wij omdat er binnen zo’n kort tijdsbestek geen andere afspraak gemaakt kan worden voor dat tijdstip. Het bedrag dat in rekening gebracht zal worden is 94,- euro.
2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is betaald zal 10 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt.
4. Wij werken we met een voorschot van € 97,- per gesprek, dit kunt u aan de balie afrekenen aan het eind van elk gesprek.