Je verzekeraar vergoedt altijd een deel van de behandeling. Hoe groot dat deel is, hangt af van je verzekeraar en de polis die je bij hen hebt.

Vergoeding

De Psycholoog werkt met BIG-geregistreerde GZ-psychologen. We hebben echter geen contracten met zorgverzekeraars. Minimaal 65% en maximaal 100% van de kosten voor de behandeling wordt vergoed. De exacte vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket dat je daar hebt afgenomen. Voor de Generalistische Basis GGZ geldt tevens het verplichte eigen risico.

Sommige van onze psychologen werken met een voorschot van 97,- per gesprek dat met de pin betaald kan worden. Aan het eind van het traject krijg je een factuur die je kunt toesturen aan je zorgverzekeraar. De kosten van het voorschot worden hierin verrekend.

Wij kunnen voor je beantwoorden hoeveel je vergoed krijgt als je aan kunt geven welke polis je hebt bij welke verzekeraar. Neem daarvoor gerust contact op.

Lees hier meer over de huidige tarieven en bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Stappenplan vergoede zorg

Hieronder hebben we beschreven hoe je te werk dient te gaan om voor een vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking te komen.

  1. Allereerst is er een verwijsbrief nodig van de huisarts met vermelding van het vermoeden van een DSM-stoornis.
  2. Nadat je bent doorverwezen door de huisarts heb je bij ons een intakegesprek. Na het intakegesprek zal er afhankelijk van de ernst, het risico en de complexiteit van de klachten een traject worden opgestart of je zult worden doorverwezen.

Wij bieden:

  • Een intakegesprek met een tarief van €198,88. Dit traject staat gelijk aan één sessie, waarna de GZ-psycholoog je bijvoorbeeld doorverwijst naar de specialistische GGZ.
  • Generalistische basis ggz Kort met een tarief van € 487,26. Dit traject staat gelijk aan ongeveer 2-4 behandelgesprekken.
  • Generalistische basis ggz Middel met een tarief van € 830,23. Dit traject staat gelijk aan ongeveer 5-7  gesprekken.
  • Generalistische basis ggz Intensief met een tarief van € 1.301,85. Dit traject staat gelijk aan ongeveer 8-11  gesprekken.
  1. Na elk gesprek betaal je een voorschot. Dit bedraagt 97,- euro per gesprek.
  1. Na het afronden van de behandeling krijg je een factuur van De Psycholoog. Deze factuur kun je inleveren bij de verzekering, en na aftrek van het eigen risico krijg je afhankelijk van je polis (een deel van) de kosten terug van de zorgverzekeraar. Het bedrag van het voorschot is in mindering gebracht op deze factuur.

Stappenplan niet vergoede zorg

Er zijn verschillende redenen om geen gebruik te maken van een vergoeding:

1. Veel cliënten voelen zich er niet prettig bij dat er informatie over hun psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraar. In dat geval kun je er ook voor kiezen om niet gebruik te maken van vergoeding. Je kunt dat per gesprek bij ons betalen.

2. Andere cliënten hebben geen klinische stoornis, maar wel last van psychologische problematiek. Mensen met een laag zelfvertrouwen kunnen hier bijvoorbeeld wel last van hebben, maar toch niet in aanmerking komen voor psychologische hulpverlening. Als je dan toch gebruik wilt maken van onze dienstverlening, kun je per gesprek bij ons betalen.

3 Tot slot komt het voor dat je aan het eind van een BGGZ traject nog meer behoefte hebt aan psychologische zorg. In dat geval is het ook mogelijk om nog extra gesprekken in te plannen. Ook hier kun je per gesprek betalen.

Het tarief is in dit geval 97,- euro. Voor bedrijven of ZZP’ers is het daarbij belangrijk om te weten dat de kosten opgevoerd kunnen worden als coaching en op die manier opgevoerd kunnen worden als bedrijfskosten.