Het is nog niet zo gemakkelijk om te verklaren waar depressie door veroorzaakt wordt. Er zijn verschillende soorten depressies en het lijkt erop dat er ook meerdere oorzaken zijn. Naarmate er verschillende oorzaken tegelijkertijd voorkomen, is de kans dat je een depressie krijgt ook groter.

De verschillende oorzaken van depressie

Levensgebeurtenissen

Onderzoek stelt dat verschillende kleine problemen zich kunnen opstapelen tot een groot probleem. Werkeloosheid, problemen in een huwelijk, eenzaamheid, hoge stress op je werk of problemen met je kinderen zijn voorbeelden van levensgebeurtenissen die sommige mensen depressief kunnen maken.

Naarmate er meer van dit soort gebeurtenissen zich opstapelen, kunnen mensen er door overweldigd raken, wat een depressie tot gevolg kan hebben. We zeggen met opzet “kan hebben”, want veel mensen ontwikkelen in dit soort situaties ook niet een depressie. Vandaar dat we denken dat dit soort problemen voornamelijk tot een depressie leidt wanneer ze in samenhang met de onderstaande oorzaken voor komen.

Medische oorzaken

Er zijn twee manieren waarop een ziekte kan bijdragen aan de ontwikkeling van een depressie.

De eerste relatie is een directe. Mensen die bijvoorbeeld last hebben van een stoornis in de schildklier, kunnen hierdoor last krijgen van een depressie. In dit geval werken de lichamelijke klachten door op de stoffen in je hersenen die bijdragen aan een depressie.

De tweede relatie is indirect. Hierbij kan het zijn dat het ziektebeeld bijdraagt aan een depressie. Mensen die bijvoorbeeld langdurig pijn hebben, kunnen daar zo bedroefd door raken dat het een uitmond in een depressie. En ook bij een stoornis als tinnitus (oorsuizen), komt het regelmatig voor dat mensen neerslachtig raken door hun conditie. Het oorsuizen wordt dan als zo vervelend ervaren, dat het een directe daling van de levenskwaliteit tot gevolg heeft.

Uit onderzoek blijkt dat je meer kans hebt om een depressie te ontwikkelen als er mensen in je familie zijn die hier ook last van hebben. Het is geen directe voorspeller (je moeder of vader is depressief dus jij wordt het ook), maar wel een correlatie (mensen met depressieve ouders, krijgen zelf ook vaker een depressie).

Je persoonlijkheid speelt ook een rol in het ontwikkelen van een depressie. Mensen die negatief denken, een aanleg voor perfectionisme hebben en moeilijk kunnen opschieten met anderen, hebben meer kans om depressief te worden.

Middelenmisbruik

Overmatig gebruik van alcohol, wiet en middelen als cocaïne en heroïne, kan op lange termijn voor een depressie zorgen. Alcohol en wiet zorgen bij matig gebruik niet voor zoveel problemen, maar bij langdurig en regelmatig gebruik gaan ze hun tol wel eisen. Cocaïne en heroïne hebben een direct negatief op de stoffen in je hersenen en veroorzaken ook sneller een depressie.

Overmatig drugsgebruik heeft niet alleen lichamelijk effecten, maar ook negatieve effecten op wat we hiervoor levensgebeurtenissen noemden. Wie veel drinkt, loopt kans om zijn baan en partner kwijt te raken en loopt ook meer kans om in geldgebrek te raken. Aspecten die allemaal weer bijdragen aan een hogere kans op depressie.

Het bio-psycho-sociale model

Het trimbos gebruikt in Nederland een bio-psycho-sociaal model. Daarmee bedoelen ze dat er drie verschillende factoren invloed hebben op het ontstaan van een depressie:

  • Biologische factoren: hierbij gaat het over karakterkenmerken, maar ook over ziekten bijvoorbeeld.
  • Psychologische factoren: hierbij gaat het over de manier waarop we de wereld bekijken. Mensen die erg negatief in het leven staan, hebben meer kans om depressief te worden dan onverbeterlijke positivo’s.
  • Sociale factoren: hierbij gaat het over je omgeving. Als je in een arm land wordt, of in een land dat in oorlog is, heb je meer kans om depressief te raken dan wanneer je in Nederland woont. Op kleinere schaal