Antidepressiva is de verzamelnaam voor alle medicijnen die worden gebruikt om een depressive te bestrijden of om er voor te zorgen dat deze niet weer terug komt.

Ze worden tegenwoordig ook ingezet voor andere stoornissen, zoals de Gegeneraliseerde Angststoornis (GAS), de Post-Traumatische stress stoornis (PTSS) en de Obsessief Compulsieve Stoornis (OCD).

De Psycholoog is een psychologenpraktijk en we schrijven dan ook geen medicatie voor. Deze pagina is er dus puur ter informatie.

Hoe werken antidepressiva

Er is eerlijk gezegd nog niet veel duidelijk over de werking van antidepressiva.

Dat betekent niet dat ze niet werken. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 65% van de mensen met een depressie baat heeft bij het nemen van antidepressiva.

Hoewel het dus helder is dat antidepressiva werkt, is het minder helder waarom het werkt.

De theorie is dat de werking van deze medicijnen te maken heeft met bepaalde stoffen in de hersenen, namelijk “neurotransmittors”. En dan met name de serotonine neurotransmittors. Er zijn echter nog een hoop vragen onbeantwoord gebleven over de werking van deze stoffen.

Hoe goed werken antidepressiva?

Zoals we hier boven al aangaven, werken antidepressiva vrij goed. Vooral wanneer er sprake is van een zware depressie, is het verstandig om van deze medicijnen gebruik te maken.

In mildere gevallen van depressie zijn de effecten vaak minder sterk. Het ligt dan meer voor de hand om met behulp van gesprekstherapie bepaalde problemen in je leven aan te pakken, zodat je er beter mee om kunt gaan en daardoor ook weer de zonnige kant van het leven in gaat zien.

Innemen van antidepressiva

De meeste antidepressiva kun je innemen in pilvorm. Over het algemeen krijg je eerst een lage dosis, die je daarna langzaam kunt uitbouwen op basis van de ernst van je klachten.

Zoals gezegd is het nog niet helemaal duidelijk hoe antidepressiva werken. Een van de dingen die onderzoekers voor vragen stelt, is dat de medicijnen vaak pas na twee tot vier weken werkzaam zijn. Pas als je ze elke dag inneemt voor een dergelijke periode, is er kans dat ze goed werken.

Het gebeurt regelmatig dat mensen last hebben van bij-effecten. Over het algemeen gaan deze echter na verloop van tijd over.

Het is belangrijk om goed in contact te blijven met je huisarts of je psychiater over de hoeveelheid antidepressiva die je neem. Zowel een te hoge als een te lage hoeveelheid is niet verstandig.

Bijwerkingen

Er kunnen verschillende bijwerkingen zijn van antidepressiva. Vandaar dat we over het algemeen ook niet aanraden om ze te gebruiken bij lichte depressie.

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

  • Misselijkheid
  • Constipatie
  • Droge mond
  • Duizeligheid
  • Slaperigheid of juist niet kunnen slapen
  • Verminderde behoefte aan seks

In sommige gevallen gaan deze bijwerkingen na verloop van tijd weer weg. Dan heeft het puur met de gewenning aan de medicatie te maken. In andere gevallen lijken de bijwerkingen te horen bij de werking van de medicatie en zullen ze ook niet minder sterk worden.

Soorten antidepressiva

Er zijn verschillende soorten antidepressiva. Hieronder beschrijven we de soorten die het meest gebruikt worden.

SSRI

Dit is de afkorting voor nogal een lange term, namelijk: selectieve serotonine-heropnameremmers. Zoals we eerder op deze pagina al aangaven, is serotonine een van de stoffen waarop antidepressiva werken. SSRI’s zorgen er voor dat deze stoffen langer beschikbaar zijn in de hersenen.

Bekende merken SSRI’s zijn: Citalopram, Escitalopram, Prozac, Fevarin, Seroxat, Zoloft, Serlain.

SNRI

De werking van deze medicijnen is bijna hetzelfde als die van de SSRI’s. Het enige verschil is dat ze niet alleen werken op de serotonine receptoren, maar ook op op de noradrenaline receptoren.

Het is nog niet helemaal helder in hoeverre SNRI’s beter zijn dan SSRI’s. De bijwerkingen zijn in ieder geval hetzelfde, maar ze zijn wel flink duurder dan SSRI’s.

Bekende merken SNRI’s zijn: Cymbalta en Efexor

Tricyclische antidepressiva

De chemische structuur van deze stoffen bestaan uit drie ringen. Dit zijn de eerste soort van antidepressiva die gebruikt werden en omdat er gevaar is voor een overdosis, worden ze nu minder vaak ingezet. Over het algemeen vooral bij de wat zwaardere problematiek.

Bekende merken zijn: amitriptyline, clomipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, nortriptyline en maprotiline

Mao Remmers

Deze soort van antidepressiva wordt over het algemeen alleen ingezet wanneer therapie en andere medicatie niet aanslaat.

Bij MAO-remmers is het vaak noodzakelijk om een tyramine-arm dieet te gebruiken. Het middel kan er namelijk voor zorgen dat de tyramine niet afgebroken wordt en dat kan een (dodelijk) hoge bloeddruk tot gevolg hebben.

Alternatieven voor het gebruik van antidepressiva

Volgens het Trimbos is de voorkeursbehandeling voor depressie gesprekstherapie volgens de cognitieve gedragstherapie.

Pas als dat niet aanslaat, wordt aangeraden om over te gaan tot het slikken van antidepressiva. In dat geval wordt dit vaak gecombineerd met therapie.