Er bestaan verschillende soorten depressies. De behandeling van depressie verschilt op basis van welke soort depressie je hebt. In dit artikel bespreken we de verschillende soorten depressies en hun symptomen. Hou wel in je achterhoofd dat het voor een goede diagnose verstandig is om een professional te raadplegen.

Depressieve stoornis

Dit is de vorm van depressie waar we vaak aan denken als we het over een depressie hebben. Binnen de psychologie wordt deze vorm ook wel klinische depressie, unipolaire depressie of “simpele” depressie genoemd.

De belangrijkste symptomen van een depressie zijn: een teneergeslagen, somber gevoel en lusteloosheid. Daarnaast is er vaak sprake van slapeloosheid, verminderde eetlust, besluiteloosheid en vermoeidheid.

Als je hier langer dan twee weken last van hebt en het is geen reactie op een sterfgeval of een anderzins vervelende situatie, is het mogelijk dat je een depressie hebt.

Dysthyme stoornis

Bij mensen die last hebben van een dysthyme stoornis, is de ernst van de somberheid vaak minder. De somberheid is echter langer aanwezig. Formeel kun je de diagnose pas stellen wanneer je minimaal twee jaar lang regelmatig een “lichte” depressie hebt gehad.

Hoewel de klachten dus minder zwaar zijn, wordt deze vorm van depressie vaak wel als zwaarder gezien dan de unipolaire depressie. Dat heeft te maken met het feit dat de lange duur van de klachten vaak als erg vervelend wordt gezien en een uitzichtloos gevoel kan geven.

Bipolaire depressie

De unipolaire depressie heet zo omdat hij zicht beweegt langs een schaal. Je voelt je somber of juist niet. De bipolaire stoornis beweegt zich langs twee schalen. Enerzijds is er sprake van sombere gevoelens en anderzijds kan er sprake zijn van manische gevoelens. De stoornis staat dan ook wel bekend als een “manische depressie”.

Tijdens deze manische periodes, voelt iemand zich juist enorm goed en vol energie. Dat klinkt als een erg positieve situatie, zeker nadat je net depressief geweest bent. Vaak wordt dat ook wel zo ervaren in eerste instantie. Het probleem is dat de energie en de zelfverzekerdheid vaak doorslaat waardoor men onverstandige beslissingen neemt en zichzelf over de kop werkt. Manische mensen huren bijvoorbeeld een kantoor voor een groots zakelijk plan terwijl ze nog geen idee hebben over hoe ze de huur moeten betalen.

Er zijn twee verschillende soorten bipolaire depressie. Van het eerste type is sprake wanneer iemand tenminste eenmaal een manische periode heeft gekend. Over het algemeen is er dan ook sprake geweest van één of meer depressieve stoornissen, maar niet altijd. Bij het tweede type moet er sprake geweest zijn van een depressieve stoornis, gecombineerd met een lichte manische periode. We noemen die lichte manische problematiek ook wel “hypomaan”. Wie last heeft van een hypomane stoornis, heeft wel opmerkelijk veel energie en levenslust, maar niet zo sterk dat het problemen oplevert.

Tot slot is er nog de cyclothyme stoornis, die je zou kunnen typeren als een nog lichtere variant van hypomaan gedrag.

Psychotische depressie

Een psychose wordt gekarakteriseerd door overtuigingen die duidelijk niet in de waarheid gegrond zijn (waandenkbeelden)  en het zien of horen van dingen die er niet zijn (hallucinaties). Een psychose is een psychologische stoornis op zich en we denken dan ook niet zo snel aan dit soort problematiek als we het over een depressie hebben. Toch komt dit soort klachten voor bij twintig procent van de mensen die last hebben van een depressie.

Postnatale depressie

We spreken van een postnatale depressie wanneer een depressie op komt binnen vier maanden na de bevalling. Hoewel de depressie sterk lijkt op een unipolaire depressie, verschilt de behandeling wel. Een veelvoorkomend symptoom (naast de reguliere depressieve klachten) is namelijk dat de moeder niet kan genieten van het kind. Voor veel vrouwen zorgt dat voor veel schuldgevoel, onzekerheid en schaamte. Het is daarom belangrijk om deze soort depressie te onderscheiden van anderen soorten depressie.

Seizoensgebonden depressie

Veel mensen zijn blij wanneer de lente zich weer aandient en zijn enigzins droevig wanneer de herfst zijn intrede doet. Mensen met een seizoensgebonden depressie voelen dit echter nog veel zwaarder. Zij krijgen last van depressieve klachten zodra de dagen korter worden. De leidende theorie stelt dat dit komt omdat hun slaappatroon verstoord wordt, waardoor ze minder slaap krijgen. En dat leidt dan tot een depressie.

De behandeling van een seizoensgebonden depressie (ook wel winterdepressie genoemd) geschied dan ook aan de hand van lichttherapie en soms met behulp van melatonine. Ook dit is dus een zeer specifieke vorm van depressie die moet worden onderscheiden van andere soorten depressie.