Skip to main content
search
0
burnout en depressie

Wat zijn nu de verschillen tussen burnout en depressie? Mensen die lijden aan een burnout kunnen zich lusteloos en neerslachtig voelen. Ze zijn oververmoeid, ervaren problemen op hun werk en kunnen daarnaast ook nog het gevoel hebben tekort te schieten in hun privéleven. Dit kan ertoe leiden dat ze een bijna ‘depressief’ gevoel ervaren. Dit gevoel is echter dan niet het gevolg van een daadwerkelijke depressie, maar van een burnout. Maar hoe herken je de verschillen als de klachten veel op elkaar lijken?

Om tot een goede behandeling te komen is het cruciaal om een goede diagnose te stellen. Daarom is het belangrijk om de symptomen van een burnout niet te verwarren met de symptomen van bijvoorbeeld een depressie. In veel landen vallen mensen met burnoutklachten onder de diagnose ‘depressie’ en ook in Nederland kunnen mensen met burnoutklachten soms ten onrechte antidepressiva voorgeschreven krijgen.

Hieronder zullen vijf verschillen tussen een depressie en een burn-out besproken worden.

Verschillen tussen burnout en depressie

  1. Een van de belangrijkste verschillen tussen een burnout en depressie is dat een burnout over het algemeen vrij specifiek is (meestal werkgerelateerd), waar een depressie zich uitstrekt over verschillende levensgebieden. Mensen met burnoutklachten zijn over het algemeen in staat om plezier te ervaren in dingen die niet werkgerelateerd zijn en die niet teveel van hun beperkte energie kosten. Mensen die depressief zijn ervaren vaak een algehele depressieve stemming.
  1. Een ander verschil is dat mensen met een burnout over het algemeen een meer vitale indruk maken dan mensen die lijden aan een depressie. Een van de symptomen van een depressie is dat de fysieke activiteit vertraagt. Mensen kunnen bijvoorbeeld trager gaan spreken en bewegen. Deze algehele fysieke ‘traagheid’ komt niet echt voor bij mensen met burnoutklachten.
  1. Een ander specifiek kenmerk van een depressie is dat mensen over het algemeen het leven minder de moeite waard vinden. Dit kan zelfs gepaard gaan met zelfmoordgedachten. Mensen met burnoutklachten vinden het leven over het algemeen juist wel de moeite waard en willen graag ‘beter worden’ om verder te kunnen gaan met hun leven.
  1. Een depressie kan resulteren in een sterke gewichtsafname, maar ook juist in een sterke gewichtstoename. Bij een burnout is er vaak geen (direct) effect op gewicht.
  1. Mensen met een burnout hebben vaak problemen met in slaap vallen. De stress die ze ervaren door problemen op hun werk kan leiden tot piekergedrag, wat er weer voor kan zorgen dat mensen moeilijk in slaap komen. Dit versterkt vervolgens hun vermoeidheid. Mensen met een depressie ervaren doorgaans ook slaapproblemen, maar de klachten zijn vaak wat gevarieerder. Zo slapen sommigen heel veel en andere juist heel weinig. Ook hebben mensen met een depressie vaak moeite met doorslapen.
  1. Tot slot is er nog een verschil in behandeling bij een burnout ten opzichte van een depressie. Een depressie kan behandeld worden met (de juiste) antidepressiva. Dit leidt tot een verhoogd serotonine-level, wat zorgt voor een verbetering van de stemming. De symptomen van een burnout zijn echter niet het gevolg van een tekort aan serotonine. Antidepressiva zullen daarom voor de behandeling van een burnout niet veel doen. Dit onderstreept nogmaals waarom het zo belangrijk is dat er een goede diagnose wordt gesteld.

Burnout en depressie behandeling

Twijfel jij bij het diagnosticeren van je klachten tussen burnout en depressie? Kom dan gerust langs bij De Psycholoog. Wij kunnen je helpen om de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling te kiezen.

Lieke Groen

Lieke Groen studeert psychologie en filosofie. Ze schrijft over stress, burnout en de behandeling daarvan. Dit artikel is geredigeerd door een van onze psychologen.

Leave a Reply