Wat is angst

Angst is een emotie die je waarschuwt voor dreigend gevaar. Het is als het ware een overlevingsmechanisme. Angst zorgt ervoor dat je waakzaam bent tijdens gevaarlijke situaties zodat je jezelf kunt beschermen. Het brengt je in een staat van paraatheid waardoor je sneller kunnen reageren. Denk maar is aan een angstige situatie: Bijvoorbeeld in de buurt staan van een boze olifant. Door de angst kan je hart sneller gaan kloppen, je kunt gaan zweten en er komt adrenaline vrij. Deze reactie stelt je instaat om te vechten of te vluchten. Deze staat  van paraatheid heeft als doel de effectiviteit van je gedrag te vergroten waardoor je het gevaar kan afweren. Angst is dus een nuttige emotie die je van tijd tot tijd ervaart. Je kunt meteen wegrennen voor de boze olifant!

Wat is een angststoornis

Als je een angststoornis hebt ervaar je deze emotie echter heel vaak. Zo vaak dat je misschien erg je best gaat doen om situaties die angst oproepen te vermijden of door je te gedragen op manieren die je helpen om de angst te doorstaan. De angst speelt een te grote rol in je leven. Vaak gaat het bij een angststoornis ook nog eens om angsten waar anderen zich niet bedreigd door voelen. Het is niet meer een nuttige emotie die je van tijd tot tijd ervaart. Het is een nare emotie geworden die je leven begint te beheersen.

Oorzaken van angst

De oorzaak van het krijgen van een angststoornis is niet precies bekend. Waarschijnlijk komt het door een combinatie van psychische, biologische en omgevingsfactoren. Bij psychische factoren kan gedacht worden aan stressvolle of vervelende levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld een naaste die overlijdt of het meemaken van een trauma. Bepaalde omgevingsfactoren, zoals een te beschermde opvoeding of gebrek aan sociale steun, kunnen je eveneens kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van een angststoornis. En genetische aanleg of persoonsgebonden kenmerken, behorend tot biologische factoren, kunnen ook een rol spelen bij de ontwikkeling van een angststoornis. Hierbij valt te denken aan familieleden die ook een angststoornis hebben of een gebrek aan sociale vaardigheden.

Prevalentie van een angststoornis

Angststoornissen zijn de meest voorkomende stoornissen binnen de psychopathologie. Ongeveer 20% van alle Nederlanders krijgt te maken van een angststoornis. Waarom komen angststoornissen zo vaak voor? Stress kan een reden hiervan zijn. Natuurlijk zijn we zelf ook verantwoordelijk voor de mate van stress in ons leven. Maar de maatschappij waarin wij leven zorgt ook voor de nodige stress. Angststoornissen zijn het resultaat van een slechte omgang de stress van het dagelijkse leven.

Soorten angststoornissen

De ernst en de vorm van angst verschilt van mens tot mens. Sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis, obsessief compulsieve stoornis, paniekaanvallen en specifieke fobie zijn de meest voorkomende angststoornissen. Klik hier voor meer informatie over angststoornissen.