Skip to main content
search
0
cognitieve therapie

Marion1 is getrouwd met Jacco en heeft drie kinderen. Op dit moment heeft ze veel last van neerslachtige gevoelens. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst gaat het niet goed op haar werk. Haar nieuwe leidinggevende is erg onaardig tegen haar en ze is daardoor het plezier in haar werk verloren.

Dit maakt dat ze zich constant gespannen voelt. Ze zoekt ontspanning door ’s avonds een aantal wijntjes te drinken en door lekkere dingen te eten. Toch geeft dit haar maar weinig genoegen en ze voelt zich steeds vervelender.

Marion ziet het regelmatig helemaal niet meer zitten. Wat nu te doen?

Cognitieve gedragstherapie in een notendop

Als Marion bij ons zou aankloppen, zouden we haar behandelen met cognitieve gedragstherapie.  Deze vorm van therapie is gemakkelijk uit te leggen en geeft drie aanknopingspunten om verandering in je leven aan te brengen.

In een notendop kan de cognitieve gedragstherapie uitgelegd worden aan de hand van het onderstaande schema:

Cognitieve gedragstherapie

Laten we het schema uitleggen aan de hand van Marion haar voorbeeld.

A Situatie: de leidinggevende van Marion is een jonge man die kort bij de organisatie werkt. Hij heeft Marion gevraagd om haar werkzaamheden in kaart te brengen zodat hij ze kan controleren. Daarnaast geeft hij regelmatig commentaar op de manier waarop ze haar werk doet.

B Interpretatie: Marion vraagt zich af wie hij wel niet denkt dat hij is. Ze weet toch zelf wel hoe ze het best haar werk moet doen? Diep van binnen maakt zijn controle haar ook zenuwachtig en ze twijfelt steeds meer aan haar manier van werken. Af en toe betrapt ze zich er al op dat ze zich zorgen maakt over een eventueel ontslag.

C: Gevoel en Gedrag: Haar gevoel is een mengeling van boosheid, angst en spanning. Haar gedrag is dat ze het commentaar over zich heen laat komen. Daarnaast probeert ze de spanning te controleren door meer te eten en te drinken.

3 manieren om te veranderen

De cognitieve gedragstherapie geeft nu drie manieren om met deze spanning om te gaan. Ik zal ze hieronder alle drie bespreken.

  1. Veranderen van de interpretatie (en daarmee het gevoel)

“Geloof niet alles wat je denkt”

De manier waarop je een situatie interpreteert, bepaald hoe je je in die situatie voelt. Marion ziet het gedrag van haar leidinggevende als wantrouwen en bemoeizucht. Je zou dit gedrag ook anders kunnen zien:

-onzekerheid van de leidinggevende: hij doet het voor het eerst en zit er daarom bovenop.

-betrokkenheid van de leidinggevende: hij wil graag de kwaliteit in het bedrijf vergroten en wil daar een bijdrage aan doen door controle uit te oefenen

-routine van de leidinggevende: dit is hoe hij het geleerd heeft op zijn studie en daarom pakt hij het zo aan.

Deze nieuwe interpretaties kunnen Marion laten inzien dat zijn gedrag niet per se uit wantrouwen voortkomt. Dat kan er voor zorgen dat ze minder boos en angstig van zijn gedrag wordt.

  1. Veranderen van het gedrag

Er zijn een aantal gedragsveranderingen waarmee Marion haar situatie kan verbeteren.

-de gemakkelijkste verandering zit in de manier waarop ze met haar spanning omgaat. In plaats van meer te drinken en te eten, zou ze meer kunnen gaan sporten of andere manieren kunnen gaan zoeken om actief te ontspannen.

-Ze zou het gesprek met haar leidinggevende aan kunnen gaan over zijn manier van leidinggeven.

-Ze zou haar werkgedrag kunnen aanpassen zodat het beter aansluit op de manier van werken die haar leidinggevende van haar verlangt.

  1. Veranderen van de situatie

In dit voorbeeld lijkt het niet verstandig om de situatie te veranderen. Zo op het eerste gezicht lijkt het er niet direct op dat de leidinggevende van Marion veel kwaads in de zin heeft.

Het komt echter voor dat mensen in zo een vervelende cultuur werken, dat een verandering van werkkring meer voor de hand ligt dan het werken aan jezelf.

Afsluitend

In dit artikel hebben we de cognitieve gedragstherapie zeer oppervlakkig besproken. Het geeft echter wel een eerste inzicht in hoe de cognitieve gedragstherapie werkt.

Wij werken graag met deze methodiek. Niet alleen omdat bewezen is dat het goed werkt, maar ook omdat het cliënten aanspreekt en gemakkelijk om uit te leggen is.

Heb jij behoefte aan cognitieve gedragstherapie? Vraag dan een intakegesprek aan via ons contactformulier.

 

  1. Dit voorbeeld is volledig verzonnen en dient puur ter illustratie van de cognitieve gedragstherapie
Robert Haringsma

Robert Haringsma is psycholoog en onderzoeker. Hij schrijft over onderwerpen als stress, zelfvertrouwen, depressie en angst.

Leave a Reply