Skip to main content
search
0

Bij De Psycholoog werken we zoveel mogelijk met protocollaire behandelingen en een stepped care aanpak. Wat dat precies inhoudt en waarom we dat doen, bespreken we in dit artikel.

Wat is een protocollaire behandeling?

De afgelopen 25 jaar is binnen de psychologie veel effectonderzoek gedaan. In dat onderzoek gingen wetenschappers nauwgezet na welke behandelmethode het best werkte voor een specifieke aandoening.
Bij dat onderzoek was het een probleem dat niet elke psycholoog dezelfde behandeling gaf. Wat de ene psycholoog verstond onder cognitieve therapie, was niet per se hetzelfde als wat de ander er onder verstond.

Daarom was het ook niet goed mogelijk om de resultaten van de behandelmethode met elkaar te vergelijken.
De oplossing daarvoor was om met protocollaire behandelingen te werken. Dat waren compleet uitgeschreven behandelingen waar precies in stond wat er in een specifieke behandeling gedaan moest worden. Dit om er voor te zorgen dat elke psycholoog hetzelfde doet.

Waarom werken we met protocollen?

Uit het onderzoek dat met deze protocollen gedaan is, blijkt dat niet alle behandelmethoden even goed werken. Uit studies waarin behandelmethoden met elkaar vergeleken worden, blijkt dat de ene behandelwijze beter werkt dan de andere behandelwijze.

Wij vinden het daarom onze verantwoordelijkheid om behandelingen aan te bieden die bewezen effect hebben. Het zou geen pas geven om met methoden te werken die minder goed onderbouwd zijn of met methoden die helemaal niet onderbouwd zijn.

Stepped Care

Nu is wetenschap vaak een studie die gemiddelden oplevert. Een uitspraak die uit onderzoek kan komen is bijvoorbeeld: deze behandeling werkt bij de meeste mensen beter dan deze ander behandeling.

De kans dat de beste behandeling dan ook bij jou werkt, is dus groot. Maar het is niet met zekerheid te voorspellen. Misschien behoor jij net tot de categorie mensen waarbij een andere behandeling beter aanslaat.

Daarom werken we met stepped care. We proberen eerst de behandelmethode die over het algemeen de beste resultaten levert. Als die niet werkt, proberen we de methode die daarna de beste resultaten oplevert enzovoort. In Nederland vat het Trimbos samen welke behandelmethoden het beste werken.

De menselijke maat

Wat kun je nu verwachten van protocollaire zorg? Een psycholoog die een boekje in handen heeft waaruit hij of zij voorleest?

Het is voor startende psychologen geen gek idee om een dergelijke manier van werken te hanteren. Wij werken echter enkel met ervaren psychologen die de protocollen al vele malen uitgevoerd hebben. Zij houden niet alleen rekening met het protocol, maar ook met de persoon die zij voor zich hebben. Ze putten bovendien niet alleen uit het protocol, maar ook uit hun ervaring met honderden soortelijke cliënten.

Psychologie blijft namelijk altijd mensenwerk. In het contact tussen de psycholoog en de cliënt moet de verandering tot stand komen. Dat betekent echter niet dat we de stapel bewijs uit het psychologisch onderzoek van de laatste vijftig jaar mogen negeren en dat doen we dan dus ook niet.

Robert Haringsma

Robert Haringsma is psycholoog en onderzoeker. Hij schrijft over onderwerpen als stress, zelfvertrouwen, depressie en angst.

Leave a Reply