Skip to main content
search
0

Bij de psycholoog komen veel mensen om psychotherapie te volgen. Dat is een verzamelnaam voor allerlei behandelingen die je kunt krijgen voor psychologische problemen. Deze behandelingen worden gegeven door een psycholoog (en bestaan dus niet uit medicatie). Psychotherapie wordt ook wel aangeduid als gesprekstherapie, maar bij sommige van deze therapieën worden er niet alleen maar gesprekken gevoerd. In dit artikel vertel ik meer over psychotherapie.

Verschillende soorten psychotherapie

Er zijn zeer veel verschillende soorten psychotherapie. De meest bekende zijn: cognitieve gedragstherapie (CGT), psycho-analyse, schematherapie, EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness. Er zijn echter nog tientallen andere soorten therapieën.

We maken in dit artikel onderscheid tussen psychotherapieën waar wel onderzoek naar is gedaan en therapieën waar geen wetenschappelijk onderzoek naar bekend is. Neuro Linguïstisch Programmeren is bijvoorbeeld een zeer bekende en veelgebruikte therapie, maar er is nog geen onderzoek naar gedaan. Dat zegt niet dat deze therapie niet werkt, maar wel dat we niet goed weten of deze therapievorm werkt.

Welke soort psychotherapie kun je volgen?

Welke soort therapie is nu het best? Binnen de psychologie worden verschillende onderzoeken gedaan om te bekijken welke therapieën nu het best werken. Uit dat onderzoek komt vaak dat een therapie het best is voor een specifiek probleem.

Over het algemeen is het bijvoorbeeld zo dat Cognitieve Gedragstherapie het best onderzocht is en ook goed werkt voor veel verschillende problemen. Echter, uit onderzoek blijkt dat je voor specifieke problemen vaak ook specifieke behandelmethoden nodig hebt.

Bij Trauma’s is het bijvoorbeeld zo dat EMDR goed werkt.  Dit is nu de meest gebruikte behandelmethode bij trauma’s, hoewel er ook nog regelmatig gebruik wordt gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie.

Bij depressie is Cognitieve Gedragstherapie de eerste behandelmethode die wordt aangeraden, maar daarnaast kun je ook gebruik maken van kortdurende psychoanalyse. Om een extra depressie te voorkomen, kun je vervolgens gebruik maken van mindfulness.

Bij een gegeneraliseerde angststoornis, wordt vaak gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, maar tegenwoordig ook steeds vaker van metacognitieve therapie.

Zo wordt het steeds duidelijker hoe we verschillende soorten therapieën moeten aanpakken.

Werkt Psychotherapie goed?

Er is veel onderzoek gedaan naar psychotherapie. Daaruit blijkt dat gesprekstherapie in veel gevallen heel behoorlijk werkt. Helaas is er geen enkele therapievorm die voor iedereen en altijd werkt. Therapie werkt echter wel bijna altijd beter dan geen behandeling volgen.

In zijn boek “psychotherapie” vat professor Pim Cuijpers het onderzoek naar therapie samen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat als mensen geen therapie krijgen ongeveer in 27% van de gevallen vanzelf weer opknappen. Dus zonder tussenkomst van een psycholoog. Van de mensen die echter een psychologische behandeling krijgt, knapt 60% op. Dat is een flink verschil. Het is dus verstandig om een behandeling te volgen als je last hebt van psychologische klachten.

Wat zijn de alternatieven?

Het meest bekende alternatief voor psychotherapie is het gebruik van medicijnen. In sommige gevallen is dit ook de voorgeschreven behandelmethode. Vooral bij zware klachten zoals schizofrenie, wordt er bijna altijd het gebruik van medicatie aanbevolen.

Daarnaast wordt er tegenwoordig veel gebruik gemaakt van therapie via internet. Deze e-health oplossingen kunnen via een app op je telefoon gebruikt worden, maar soms ook via je browser. Vaak wordt je hier met gebruik van video’s, tekst en begeleiding van een psycholoog geholpen.

Robert Haringsma

Robert Haringsma is psycholoog en onderzoeker. Hij schrijft over onderwerpen als stress, zelfvertrouwen, depressie en angst.

Leave a Reply