Skip to main content
search
0
verschil tussen psycholoog en psychiater

Als je zelf geen psycholoog of psychiater bent, zou het kunnen dat het verschil niet direct duidelijk is.

Wat is het definiërende verschil tussen psycholoog en psychiater? In dit artikel leg ik dat uit. Ook geef ik een aantal overeenkomsten en andere beroepen die van de psychologie hun vakgebied hebben gemaakt.

Verschil tussen psycholoog en psychiater

De term psycholoog heeft meestal betrekking op het zijn van GZ-psycholoog. Sinds 1993 is de term psycholoog echter geen beschermde titel meer.

GZ-psychologen zijn BIG-geregistreerd. Dat betekent dat je als zorgverlener aan een aantal voorwaarden voldoet. Het verwarrende is dat niet elke psycholoog die in de gezondheidszorg werkt GZ-psycholoog is. GZ-psychologen kunnen verschillende soorten klachten behandelen. Deze persoon:

 • heeft de wettelijk beschermde beroepstitel GZ-psycholoog;
 • mag zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren. Dit gebeurt vaak op basis van protocollen en vastgestelde richtlijnen;
 • valt onder het tuchtrecht;
 • kan een opleiding tot specialist volgen.

Overigens zijn niet alleen GZ-psychologen BIG-geregistreerd. Voor mensen die de volgende beroepen uitoefenen, is een BIG-registratie ook mogelijk:

 • Apothekers
 • Artsen
 • Fysiotherapeuten
 • Psychotherapeuten
 • Tandartsen
 • Verloskundigen
 • Verpleegkundigen

Een psychiater mag in tegenstelling tot een psycholoog wél medicatie voorschrijven. De psychiater is namelijk een medisch specialist. Dat betekent dat deze persoon veel weet over medicatie, genezing en de oorzaken van psychiatrische ziektes. Met deze kennis kan een psychiater inspelen op de complexe problemen van een cliënt.

Een psycholoog behandelt mensen met allerlei psychische klachten, gedachtepatronen en gedrags- en relatieproblemen. Dat zijn vaak onderwerpen die te maken hebben met gedachten en gevoelens.

Het verschil tussen psycholoog en psychiater kan als volgt worden samengevat.

De psychiater:

 • is een arts;
 • behandelt vaak problemen die relatief moeilijk zijn van aard;
 • schrijft medicatie voor.

De psycholoog:

 • Behandelt psychische problemen;
 • Helpt bij relatieproblemen;
 • Biedt hulp bij gedragsproblemen;
 • Stelt diagnoses;
 • Schrijft geen medicatie voor.

Wat zijn de overeenkomsten?

De beroepen hebben natuurlijk ook een aantal raakvlakken met elkaar. Zo behandelen de psycholoog en de psychiater beiden mensen met psychische stoornissen. Daardoor weten veel mensen vaak niet zo één twee drie het verschil aan te wijzen tussen psycholoog en psychiater. Beiden zijn namelijk deskundig op het gebied van:

 • stoornissen
 • gedragsproblematiek
 • diagnostiek en behandeling

Andere verwante beroepen

Er zijn verschillende soorten psychologen. Zo heb je arbeid- en organisatiepsychologen, schoolpsychologen, revalidatiepsychologen en toegepast psychologen. Allemaal hebben ze hun eigen vakgebied:

 • Arbeid- en organisatiepsychologen kunnen in een organisatie bijvoorbeeld de productiviteit verhogen door bepaalde zaken te veranderen.
 • Schoolpsychologen bieden ondersteuning in het onderwijs aan docenten en leerlingen.
 • Revalidatiepsychologen werken vaak samen met artsen, verpleegsters en maatschappelijk werkers.
 • Toegepast psychologen gebruiken wetenschappelijke kennis om (maatschappelijke) gedragsproblemen op te lossen.

Hoe wordt je psycholoog of psychiater?

Om psychiater te worden, moet je de universitaire opleiding geneeskunde volgen. Deze opleiding duurt in totaal zes jaar, waarvan drie jaar bachelor en drie jaar master. Vervolgens specialiseer je jezelf in vier een een half jaar. In totaal doe je er normaal gesproken dus 10,5 jaar over om psychiater te worden.

Om GZ-psycholoog te worden, volg je eerst de academische universitaire opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen óf gezondheidswetenschappen. Het gaat om bachelor plus master. Daarna kost het ongeveer drie jaar tijd om geselecteerd te worden voor de opleiding en een LOGO-verklaring te krijgen. Na deze periode doe je de tweejarige beroepsopleiding tot GZ-psycholoog. Als je graag GZ-psycholoog wil worden, is het handig om de ervaringen van anderen te lezen.

Daarnaast kan je ook nog verder studeren en klinisch psycholoog worden. Klinisch psychologen zijn psychologische therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van psychische stoornissen.

Bij De Psycholoog werken GZ-psychologen die je verder kunnen helpen met bijvoorbeeld angstklachten, stress of slaapproblemen. Neem gerust contact met ons op.

Tim de Korte

Tim is redacteur bij De Psycholoog. Hij studeert toegepaste psychologie en schrijft stukken voor de website. Dit artikel is geredigeerd door een van onze psychologen.

Leave a Reply